May 1, 2008

ASP.NET Upload dosya büyüklüğünün arttırılması

Web.config dosyasında system.web altına aşağıdakine benzer bir satır ekleyerek upload edilecek dosya büyüklüğü sınırını değiştirebilirsiniz. Mesela bu satır ile 40 mb. yapabilirsiniz.

<httpRuntime maxRequestLength="40000" executionTimeout="240"/>No comments: